web
statistics

Framgång & mål i livet

 
 
 
"Team, vad är framgång? Förmodligen finns lika många svar som det finns läsare av det här veckobrevet. För mig är framgång en resa. Vad menar jag med det? Jo, många tror att nå ett mål är framgång, men känner jag mig nöjd och klar med livet när jag nått det målet? Jag tror inte det. Mål är viktiga men det finns inte ett klart definierat slutmål utan många,många delmål och nya mål att nå. Det är dessutom näst intill omöjligt att nå mål utan misslyckanden på vägen. Men ett misslyckande betyder inte att jag är misslyckad, ett misslyckande är en erfarenhet av vad som inte gick! Vi lär oss sällan något från ett tillfälle där vi lyckades vid första försöket. Den största lärdomen får vi från att misslyckas. Tänk på dig själv, hur många gånger misslyckades du innan du lärde dig att gå, lärde dig att cykla, simma eller köra bil? Hur många gånger misslyckades du innan du lärde dig läsa, skriva eller räkna? Betydde det att du var misslyckad? Nej, det gav dig kunskaper om vad som gick fel, och vad du behövde göra för att kanske lyckas nästa gång. En läre på ett amerikanskt universitet djupintervjuade vid ett tillfälle 50 amerikanska dollarmiljonärer som blivit det före 35 års ålder. Det visade sig att i genomsnitt hade de provat 17 olika affärsverksamheter innan de lyckades. Framgång kommer genom att ha rätt attityd/inställning till det jag håller på med oavsett vad det är! Sätt betydelsefulla mål och ta EN dag i taget. När kvällen kommer så ställ dig själv följande frågor: 1. Vad har jag gjort idag för att komma närmare mitt mål? Skriv ned det. 2. Vad ska jag göra imorgon för att komma närmare mitt mål? Skriv ned det. 3. Vad har inte gått bra idag och vad kan jag göra för att ändra på det? Skriv ned det. Tar du den vägen, en dag i taget så kommer du att upptäcka att framgång är en inre resa genom livet som tar dig från ett mål till nästa och nästa. Allt börjar med rätt attityd till livet och dig själv. Du kan, du är tillräckligt bra för att starta den resan idag och du blir vad du tänker. Vad kan du göra idag för att göra dagen till en bra dag för dig och för någon i din omgivning? Ta och fundera lite på det och ge det ett försök. Du kommer att känna dig som en bättre människa och kanske gör du en grå och kall måndag till en bra dag för någon annan? Som vanligt är beslutet ditt. Ha en fantastisk och lönsam vecka."
 
                                                                                                              Skrivet av vännens vän 
web
statistics